• Startsida
  • Sök
  • Välj
  • Boka
  • Färdig

Sök

SÖK ENSTAKA TID används när du vill söka en enstaka tid på flera anläggningen samtidigt.(ex match eller extra träningstillfälle)
SÖK ÅTERKOMMANDE TID användes när du vill söka återkommande träningstider på flera anläggningen samtidigt.
SÖK KALENDER används när du vill se ett veckoschema på en specifik anläggning.

Schemaläggning av sport- och gymnastikhallar pågår under maj-juni och november-december. Detta kan innebära att planerade bokningar ännu inte är synliga i kalendern.

SÖK ENSTAKA TID används när du vill söka en enstaka tid på flera anläggningen samtidigt.(ex match eller extra träningstillfälle)
SÖK ÅTERKOMMANDE TID användes när du vill söka återkommande träningstider på flera anläggningen samtidigt.
SÖK KALENDER används när du vill se ett veckoschema på en specifik anläggning.

Schemaläggning av sport- och gymnastikhallar pågår under maj-juni och november-december. Detta kan innebära att planerade bokningar ännu inte är synliga i kalendern.